Privacy Policy

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

25 Μάιος 2018

Εμείς, στο Michael Kyprianou & Co. LLC, αναγνωρίζουμε ότι η ιδιωτική ζωή είναι σημαντική για εσάς.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί πώς το δικηγορικό γραφείο Michael Kyprianou & Co. LLC και όλες τις θυγατρικές της συλλέγουν, χρησιμοποιούν και αποκαλύπτουν τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται. Η διατήρηση των δεδομένων σας ασφαλών και ιδιωτικών αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας για την παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών.

Σε αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, "εμάς", "εμείς", "μας" είναι ο ελεγκτής δεδομένων των προσωπικών σας δεδομένων και υπόκειται στον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 ("GDPR") και κάθε τοπικά εφαρμόσιμη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω:

• Από πληροφορίες σχετικά με εσάς που παρέχονται σε εμάς από εσάς άμεσα,

• Από πληροφορίες που μας παρέχονται από την εταιρεία σας ή από μεσάζοντα,

• Όταν επικοινωνείτε μαζί μας γραπτώς, μέσω τηλεφώνου, φαξ,εγγραφή ιστοσελίδας , ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ψηφιακών μέσων. Από αυτή την άποψη, ενδέχεται να παρακολουθούμε, να καταγράφουμε και να αποθηκεύουμε οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία,

• Όταν ολοκληρώνετε (ή ολοκληρώνουμε για λογαριασμό σας) τον πελάτη επί της επιβίβασης ή την εφαρμογή ή διάφορες KYC και τη δέουσα επιμέλεια έντυπα,

• Από τους αντιπροσώπους σας, τους συμβούλους, τους μεσάζοντες και τους θεματοφύλακες των περιουσιακών σας στοιχείων,

• Από δημόσια διαθέσιμες πηγές ή από τρίτα μέρη, πιο συχνά, όπου πρέπει να διεξάγει ελέγχους υπόβαθρο για σας,

• Από τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν μας συναντάτε σε εκδηλώσεις ή συνέδρια, που έχουμε ή συμμετέχουμε σε όλο τον κόσμο, ή αυτοπροσώπως, με την συνάντηση ενός από το προσωπικό μας και επαγγελματικές κάρτες ανταλλάσσονται,

• Cookies - παρακαλούμε δείτε την πολιτική cookie για λεπτομέρειες.

Δεδομένα που συλλέγουμε

Συλλέγουμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για εσάς: 

• Το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως το σπίτι ή την επαγγελματική σας διεύθυνση, τον τίτλο εργασίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου,

• Βιογραφικές πληροφορίες που μπορούν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά σας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησής σας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τον αριθμό διαβατηρίου σας ή τα στοιχεία εθνικής ταυτότητας, τη χώρα κατοικίας ή/και την ιθαγένειά σας μαζί με τα σχετικά αντίγραφα της την προαναφερόμενη τεκμηρίωση,

• Πληροφορίες σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση, όπως έσοδα, δαπάνες, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, πηγές πλούτου, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού,

• Επιστολές αναφοράς, είτε κρατάτε ή έχετε κρατήσει μια εξέχουσα δημόσια λειτουργία (για PEPs), FATCA/CRS info, δεδομένα ελέγχου ταυτότητας (π.χ. υπογραφή),

• Η κατανόηση των μακροπρόθεσμων ή βραχυπρόθεσμα στόχων σας στην προμήθεια των υπηρεσιών μας,

• Πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση, την εκπαίδευση, την οικογένεια ή τις προσωπικές σας περιστάσεις και τα ενδιαφέροντά σας, όπου αυτό είναι σχετικό, και

• Πληροφορίες για να εκτιμηθεί αν μπορεί να εκπροσωπεί ένα πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο ή το ξέπλυμα χρήματος κινδύνου. 

Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

  1. Εκτέλεση σύμβασης μαζί σας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επειδή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας συμφωνίας παροχής υπηρεσιών στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβετε μέτρα μετά από αίτησή σας πριν από τη σύναψη αυτής της συμφωνίας.

Από την άποψη αυτή, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τα ακόλουθα:

• Να προετοιμάσει μια πρόταση για εσάς σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε,

• Να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες όπως ορίζονται στη συμφωνία υπηρεσιών μας μαζί σας ή όπως άλλως συμφωνείται μαζί σας από καιρό σε καιρό,

• Να ασχοληθεί με τυχόν καταγγελίες ή σχόλια που μπορεί να έχετε,

• Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Από την άποψη αυτή, μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα μεταφέρουμε στα ακόλουθα:

• Οι πράκτορες, οι σύμβουλοι, οι μεσάζοντες και οι θεματοφύλακες των περιουσιακών σας στοιχείων που μας λέτε:

• Τρίτα μέρη με τα οποία συμμετέχουμε για την παροχή των υπηρεσιών σε εσάς, συμπεριλαμβανομένων και άλλων εταιριών του ομίλου Michael Kyprianou & Co. LLC.

• Επαγγελματίες σύμβουλοι μας, όπου είναι απαραίτητο για εμάς να λάβουν τις συμβουλές ή τη βοήθειά τους, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων, λογιστές, αυτό,

• Πρακτορεία είσπραξης οφειλών, όπου είναι απαραίτητο να ανακτήσει τα χρήματα που μας χρωστάς,

• Τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και/ή οποιεσδήποτε άλλες δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή όταν ζητηθεί, είτε από το νόμο είτε με συμφωνία, για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς,

• Άλλα τρίτα μέρη, όπως μεσάζοντες που σας παρουσιάζουμε. Όπου είναι δυνατόν θα σας πούμε ποιοι είναι πριν σας παρουσιάσουμε. 

2.         Έννομα συμφέροντα

Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα, επειδή είναι απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας, ή μερικές φορές όπου είναι απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντα ενός άλλου προσώπου.

Από την άποψη αυτή, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τα ακόλουθα:

• Για την εμπορία σας. Από την άποψη αυτή, δείτε το ξεχωριστό τμήμα για την εμπορία κατωτέρω,

• Εκπαίδευση του προσωπικού μας ή παρακολούθηση της απόδοσής τους,

• Για τη διοίκηση και τη διαχείριση της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης χρημάτων που οφείλετε σε εμάς, και την αρχειοθέτηση ή στατιστική ανάλυση,

• Αναζητώντας συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας, όπως όπου απαιτούμε τη δική μας νομική συμβουλή.

Από αυτή την άποψη θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα ακόλουθα:

• Τους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους μας, όπου είναι απαραίτητο για εμάς να λάβουν τις συμβουλές ή τη βοήθειά τους,

• Με τρίτους και τους συμβούλους τους, όταν οι εν λόγω τρίτα μέρη που αποκτούν, ή θεωρώντας την απόκτηση, το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας.

  1. Συγκατάθεση

Μπορούμε να βασιστούμε στην ελεύθερα δοσμένη συγκατάθεσή σας κατά τη στιγμή που δώσατε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς για ένα σκοπό της διαδικασίας, εκτός από τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω, τότε η νομιμότητα της εν λόγω επεξεργασίας βασίζεται σε αυτή τη συγκατάθεση. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν θα επηρεαστεί πριν από την παραλαβή της απόσυρσης.

4.    Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις

Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για τη συμμόρφωσή μας με μια νομική υποχρέωση την οποία είμαστε υπό.

Από την άποψη αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τα ακόλουθα:

• Να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις συμμόρφωσής μας και κανονιστικές, όπως η συμμόρφωση με τους νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

• Όπως απαιτείται από τις φορολογικές αρχές ή οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο ή νομική αρχή σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους.

Από την άποψη αυτή, θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα ακόλουθα:

• Τους συμβούλους μας, όπου είναι απαραίτητο για εμάς να λάβουν τις συμβουλές ή τη βοήθειά τους,

• Οι ελεγκτές μας, όπου είναι απαραίτητο ως μέρος των ελεγκτικών καθηκόντων τους,

• Με τρίτα μέρη που μας βοηθούν στη διεξαγωγή ελέγχων στο παρασκήνιο,

• Με τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές ή τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπου είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουν σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους.

Marketing

Θα σας στείλουμε το Marketing για τις υπηρεσίες που παρέχουμε που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, καθώς επίσης και άλλες πληροφορίες υπό μορφή προειδοποιήσεων, ενημερωτικών δελτίων και προσκλήσεων στα γεγονότα ή τις λειτουργίες που πιστεύουμε ότι να σας ενδιαφέρουν ή προκειμένου να σας ενημερώσουμε με πληροφορίες (όπως νομικές ή εμπορικές ειδήσεις) που πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι σχετικές με εσάς.

Τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται εκτός της Michael Kyprianou & Co. LLC.

Θα σας το ανακοινώσουμε με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, email ή άλλων ψηφιακών καναλιών.

Αν έχετε αντίρρηση να λαμβάνετε Marketing από εμάς ανά πάσα στιγμή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: dpocyprus@kyprianou.com

Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και επιθυμείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο παραπάνω e-mail.

Μεταφορά και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όταν μοιράζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη όπως ορίζονται στην Παρούσα Πολιτική απορρήτου, μπορεί να μεταφερθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εν λόγω τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκτέλεσης των υπηρεσιών που καθορίζονται στην ισχύουσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών και όχι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν μόνο σε μία από τις ακόλουθες βάσεις:

• Η χώρα στην οποία αποστέλλουμε τα προσωπικά δεδομένα έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παροχή επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων,

• Η μεταβίβαση είναι σε έναν παραλήπτη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο οποίος έχει εγγραφεί στο πλαίσιο του απορρήτου της ΕΕ/ΗΠΑ Ασπίδα,

• Ο παραλήπτης έχει συνάψει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εμάς ή συμβατικούς όρους που εξασφαλίζουν επαρκή προστασία των δεδομένων, ή

• Έχετε ρητά συναινέσει στην ίδια.

 Διατήρηση των δεδομένων σας 

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα έχουμε έναν νόμιμο λόγο να το πράξουμε. Ειδικότερα:

• Όταν έχουμε συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως απαιτείται από την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων για την ταυτοποίηση, τον έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων, θα διατηρήσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα για μεταξύ πέντε και επτά χρόνια μετά τον τερματισμό της σχέσης μας, εκτός εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες αυτές από άλλο νόμο ή για σκοπούς δικαστικής διαδικασίας, ή

• Σε αντίθετη περίπτωση, στις περισσότερες περιπτώσεις θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μια περίοδο επτά ετών μετά τον τερματισμό της συμβατικής ή άλλης σχέσης μας μαζί σας σε περιπτώσεις που τυχόν αξιώσεις προκύψουν από την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Τα στοιχεία επικοινωνίας και τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα κρυπτογράφησης, προστασίας με κωδικό πρόσβασης και servers/back-ups όλα διατηρούνται με πολλαπλή προστασία κλειδώματος.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, αλλοίωση ή καταστροφή. Περιορίζουμε την πρόσβαση σε πληροφορίες στα γραφεία μας έτσι ώστε μόνο οι αξιωματικοί και/ή οι υπάλληλοι που χρειάζονται να γνωρίζουν τις πληροφορίες να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα υποχρεούνται να διατηρήσουν το απόρρητο των πληροφοριών αυτών. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι χρήστες θα πρέπει επίσης να φροντίζουν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται και να αποκαλύπτουν τα προσωπικά τους δεδομένα και θα πρέπει να αποφεύγουν την αποστολή προσωπικών δεδομένων μέσω μη ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επεξεργασία Δεδομένων ως Ελεγκτής για Πράκτορες και Μεσάζοντες

Εσείς, σε μια ικανότητα ενός πράκτορα ή ενδιάμεσος, θα φέρει την προσοχή των ατόμων που μπορείτε να κάνετε τις υπηρεσίες μας στη διάθεσή σας σε οποιαδήποτε σημειώσεις απορρήτου ή πολιτικές που κάνουμε διαθέσιμες για τις υπηρεσίες αυτές.

Επιβεβαιώνετε ότι οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε ατόμου που μας παρέχεται από εσάς ή για λογαριασμό σας έχει συλλεχθεί και δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, θα λάβετε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι εσείς και οι υπάλληλοί σας, οι πράκτορες και οι εργολάβοι σας δεν εισάγουν, να ανεβάσετε ή να αποκαλύψει σε μας οποιαδήποτε άσχετη ή περιττές πληροφορίες σχετικά με τα άτομα.

Θα διατηρήσετε τις κατάλληλες σωματικές, τεχνικές και οργανωτικές μετρήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία, μη εγκεκριμένη ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, αποκάλυψη ή πρόσβαση.

Θα έχετε χωρίς καθυστέρηση, να μας πείτε για οποιαδήποτε πραγματική ή υποψία παραβίασης δεδομένων που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να επηρεάσουν εμάς ή τα άτομα.

Τα δικαιώματά σας υπό GDPR

Κάτω από το GDPRέχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• Να αποκτήσετε πρόσβαση και αντίγραφα των προσωπικών δεδομένων που διαθέτουμε για εσάς,

• Να απαιτήσουμε να πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν η επεξεργασία σας προκαλεί ζημιά ή δυσφορία,

• Να απαιτήσει από εμάς να μην σας στείλουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ,

• Να απαιτούν από εμάς να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα,

• Να απαιτούν από εμάς να περιορίζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων μας,

• Να λαμβάνετε από εμάς τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε για εσάς τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε εύλογη μορφή που καθορίζεται από εσάς, μεταξύ άλλων και για τους σκοπούς της διαβίβασης αυτών των προσωπικών δεδομένων σε άλλο ελεγκτή δεδομένων, και

• Για να μας απαιτήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε για εσάς, εάν είναι λανθασμένα.

Παρακαλώ σημειώστε ότι τα παραπάνω δικαιώματα δεν είναι απόλυτα, και μπορεί να έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε αιτήσεις όπου ισχύουν εξαιρέσεις.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Έχουμε ορίσει έναν Αξιωματικό Προστασίας Δεδομένων («ΑΠΔ»), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και την ισχύουσα Νομοθεσία και την επαφή με τις αρμόδιες αρχές.

Ο ΑΠΔ μπορεί να επικοινωνεί άμεσα με όλα τα θέματα που αφορούν την παρούσα πολιτική και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής όλων των ισχυόντων και των διαθέσιμων δικαιωμάτων.

Τα επίσημα αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη:

dpocyprus@kyprianou.com

Για τυχόν παράπονα που μπορεί να έχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο Δεδομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο http://www.dataprotection.gov.cy

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό. Ωστόσο, δεν θα μειώσουμε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Οποιεσδήποτε αλλαγές πολιτικής θα καταχωρηθούν δεόντως σε αυτή τη σελίδα και κάθε έκδοση αυτής της πολιτικής θα αναγνωριστεί στην κορυφή της σελίδας με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.