Αθλητικό Δίκαιο

Το Αθλητικό Δίκαιο εμπερικλείει πληθώρα πτυχών του ευρύτερου Νομικού συστήματος όπως τους τομείς της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, του Ανταγωνισμού, του Εργατικού και Εμπορικού δικαίου και άλλα.

Θεωρείται ως μια αναδυόμενη πτυχή, καθώς η πολυπλοκότητα και ταυτοχρόνως η αλματώδης ανάπτυξή του συνδέονται άμεσα με το σύγχρονο πλαίσιο της εμπορευματοποίησης του αθλητισμού.

Η εταιρεία μας, Μιχαλάκης Κυπριανού ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς και στηριζόμενη στο πολύπλευρο προφίλ της και στο ισχυρό δίκτυο της, είναι σε θέση να προσφέρει τις νομικές της υπηρεσίες σε διάφορους τομείς του Αθλητικού Δικαίου όπως

Προσφέρουμε

Άτομα από διαφορετικούς τομείς ενασχόλησης δύνανται να επωφεληθούν από το ευρύτερο Αθλητικό Δίκαιο όπως είναι οι επενδυτές, οι αθλητές και οι αντιπρόσωποι τους (agents), οι ρυθμιστικοί φορείς, τα αθλητικά σωματεία και άλλοι φορείς, οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι διοργανωτές εκδηλώσεων.

Χορηγίες, Διαφήμιση και Μάρκετινγκ

Υπάρχουν διάφορα είδη αθλητικών χορηγιών όπως χορηγός τίτλου, χορηγός διοργανώσεων, η τηλεοπτική χορηγία, η ομαδική και ατομική χορηγία (η τελευταία είναι το επικρατέστερο είδος χορηγίας στη Κύπρο), και άλλα.

Λόγω της δημοσιότητας του ο Αθλητισμός μπορεί να θεωρηθεί και ως ένας πολύ υποσχόμενος και κερδοφόρος τομέας για επένδυση. Το παγκόσμιο και εθνικό δίκτυο της εταιρείας μας μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο σε αυτό το ανταγωνιστικό πλαίσιο.

Νομική εκπροσώπηση αθλητών και συμβόλαια

Οι συνεχείς αλλαγές που χαρακτηρίζουν τον επαγγελματικό αθλητισμό αναδεικνύουν την ανάγκη για εξασφάλιση εξειδικευμένων νομικών συμβουλών αναφορικά με τις αθλητικές συμβάσεις και θέματα εκπροσώπησης.

Η νομική μας ομάδα μπορεί να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής και εκπρόσωπος πελατών, αθλητών και συλλόγων, μέσω της επαγγελματικής της ιδιότητας.

Εκπροσώπηση αθλητών σε Πειθαρχικές και Δικαστηριακές Διαδικασίες συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων αντι-ντόπινγκ

Εκπροσωπούμε πελάτες σε εγχώριες και διεθνείς πειθαρχικές επιτροπές / δικαστήρια για θέματα πειθαρχικών παραβάσεων και αντι-ντόπινγκ.

Θέματα διακυβέρνησης και διαχείρισης (Sports governance) και νομοθετικά θέματα – κανονισμοί

Η σωστή και χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό αποτελεί προϋπόθεση για την αυτονομία και την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών οργανισμών. Οι αθλητικοί οργανισμοί /σωματεία πρέπει να είναι καλά δομημένοι και προετοιμασμένοι ώστε να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι συνεχείς μεταβολές που χαρακτηρίζουν το αθλητικό περιβάλλον.

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξειδικευμένη νομική βοήθεια σε νομοτεχνικό επίπεδο, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τις ορθές πρακτικές διακυβέρνησης, οι οποίες δεν θα περιορίζονται μόνο στο νομικό τομέα του αθλητισμού, αλλά θα επεκτείνονται και στις νομικές παραμέτρους της χρηματοδότησης και της ανάπτυξης ενός αθλητικού οργανισμού.

Επίλυση διαφορών Αθλητικού Δικαίου και ζητήματα παράβασης κανονισμών

Με βάση τη μεγάλη εμπειρία της εταιρείας μας στον τομέα της επιδιαιτησίας και επίλυσης διαφορών, μπορούμε να παρέχουμε συμβουλές και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διαδικασία της παραπομπής και υπεράσπισης του πελάτη ενώπιον των αρμόδιων οργάνων, τόσο σε εγχώριο όσο και διεθνές επίπεδο.

Στοίχημα και τυχερά παιχνίδια

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) είναι το αρμόδιο σώμα σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια και τα στοιχήματα στην Κύπρο. Είναι υπεύθυνη για την έκδοση σχετικών αδειών και επιβλέπει τους εγκεκριμένους φορείς τυχερών παιχνιδιών. Επί του παρόντος, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ρυθμίζει το διαδικτυακό στοίχημα, το οποίο δύναται να εξελιχθεί σε ένα πολύ υποσχόμενο επενδυτικό πεδίο.

Τηλεοπτικά Δικαιώματα

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την Προστασία του Ανταγωνισμού μεταξύ του 2004 και 2010, οι οποίες οδήγησαν στο άνοιγμα της αγοράς των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, νέες ευκαιρίες έχουν προκύψει για τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διαπραγματευθούν με δικούς τους όρους τις συμβάσεις των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και συνεπώς ένα νέο και πιο ελκυστικό πλαίσιο έχει δημιουργηθεί στον χώρο του αθλητικού δικαίου.

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε βοήθεια στη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση συμφωνιών εκ μέρους των πελατών μας για την απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Σύσταση και εγγραφή νέων Αθλητικών οντοτήτων ως σωματεία ή εταιρείες

Βάσει και του ισχυρού προφίλ που διατηρεί η Εταιρεία μας στον τομέα του Εταιρικού Δικαίου, είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξειδικευμένη νομική βοήθεια για τη σύσταση και εγγραφή νέων αθλητικών οντοτήτων ως σωματεία ή εταιρείες.

Οι υπηρεσίες μας
  • Χορηγίες, Διαφήμιση και Μάρκετινγκ
  • Εκπροσώπηση αθλητών σε Πειθαρχικές και Δικαστηριακές Διαδικασίες συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων αντι-ντόπινγκ
  • Νομική εκπροσώπηση αθλητών και συμβόλαια
  • Σύσταση και εγγραφή νέων Αθλητικών οντοτήτων ως σωματεία ή εταιρείες
  • Επίλυση διαφορών Αθλητικού Δικαίου και ζητήματα παράβασης κανονισμών
  • Τηλεοπτικά Δικαιώματα και διαδικασίες λιβέλου
  • Θέματα διακυβέρνησης και διαχείρισης (Sports governance) και νομοθετικά θέματα – κανονισμοί
  • Στοίχημα και τυχερά παιχνίδια

Η πείρα μας

  • Μέλη της εταιρείας μας έχουν τελέσει σε σημαντικές θέσεις στον τομέα του Αθλητισμού στο παρελθόν. Ο ιδρυτής της εταιρείας μας κ. Μιχαλάκης Κυπριανού ήταν ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) για τέσσερις συνεχόμενες θητείες. Υπήρξε επίσης μέλος της επιτροπής της UEFA και του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου της UEFA.

  • Ο Διευθύνων Συνέταιρος της εταιρείας μας κ. Μενέλαος Κυπριανού είναι ο πρόεδρος του Εφετείου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) για την επίλυση διαφορών. Ο συνεργάτης δικηγόρος και μέλος της ομάδας του Αθλητικού Δικαίου του Γραφείου μας, Κυριάκος Κωνσταντίνου, είναι μέλος της Δικαστικής Επιτροπής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου (Σ.Δ.Κ) και μέλος της Δικαστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. Είναι επίσης μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου Δικηγόρων για το Αθλητικό Δίκαιο (I.S.L.A). Παρακολούθησε εγχώρια και διεθνή συνέδρια Αθλητικού Δικαίου (π.χ. συμμετοχή στο ISC International Sports Law Convention- 2016 στη Γενεύη).