Αθλητικό Δίκαιο

Το Αθλητικό Δίκαιο εμπερικλείει πληθώρα πτυχών του ευρύτερου Νομικού συστήματος όπως τους τομείς της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, του Ανταγωνισμού, του Εργατικού και Εμπορικού δικαίου και άλλα.

Θεωρείται ως μια αναδυόμενη πτυχή, καθώς η πολυπλοκότητα και ταυτοχρόνως η αλματώδης ανάπτυξή του συνδέονται άμεσα με το σύγχρονο πλαίσιο της εμπορευματοποίησης του αθλητισμού.

Η εταιρεία μας, Μιχαλάκης Κυπριανού ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς και στηριζόμενη στο πολύπλευρο προφίλ της και στο ισχυρό δίκτυο της, είναι σε θέση να προσφέρει τις νομικές της υπηρεσίες σε διάφορους τομείς του Αθλητικού Δικαίου όπως

 

Οι υπηρεσίες μας
  • Χορηγίες, Διαφήμιση και Μάρκετινγκ
  • Εκπροσώπηση αθλητών σε Πειθαρχικές και Δικαστηριακές Διαδικασίες συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων αντι-ντόπινγκ
  • Νομική εκπροσώπηση αθλητών και συμβόλαια
  • Σύσταση και εγγραφή νέων Αθλητικών οντοτήτων ως σωματεία ή εταιρείες
  • Επίλυση διαφορών Αθλητικού Δικαίου και ζητήματα παράβασης κανονισμών
  • Τηλεοπτικά Δικαιώματα και διαδικασίες λιβέλου
  • Θέματα διακυβέρνησης και διαχείρισης (Sports governance) και νομοθετικά θέματα – κανονισμοί
  • Στοίχημα και τυχερά παιχνίδια

Η πείρα μας

  • Μέλη της εταιρείας μας έχουν τελέσει σε σημαντικές θέσεις στον τομέα του Αθλητισμού στο παρελθόν. Ο ιδρυτής της εταιρείας μας κ. Μιχαλάκης Κυπριανού ήταν ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) για τέσσερις συνεχόμενες θητείες. Υπήρξε επίσης μέλος της επιτροπής της UEFA και του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου της UEFA.

  • Ο Διευθύνων Συνέταιρος της εταιρείας μας κ. Μενέλαος Κυπριανού είναι ο πρόεδρος του Εφετείου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) για την επίλυση διαφορών. Ο συνεργάτης δικηγόρος και μέλος της ομάδας του Αθλητικού Δικαίου του Γραφείου μας, Κυριάκος Κωνσταντίνου, είναι μέλος της Δικαστικής Επιτροπής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου (Σ.Δ.Κ) και μέλος της Δικαστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. Είναι επίσης μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου Δικηγόρων για το Αθλητικό Δίκαιο (I.S.L.A). Παρακολούθησε εγχώρια και διεθνή συνέδρια Αθλητικού Δικαίου (π.χ. συμμετοχή στο ISC International Sports Law Convention- 2016 στη Γενεύη).