Ναυτικό Δίκαιο

Η νομική ομάδα της εταιρείας Μιχαλάκης Κυπριανού και Σια ΔΕΠΕ, που ασχολείται με ζητήματα ναυτικού δικαίου, απαρτίζεται από έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους, οι οποίοι είναι σε θέση να προσφέρουν κορυφαίας ποιότητας νομική στήριξη σε πελάτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας, παρέχοντας νομικές συμβουλές και άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Διαθέτοντας άριστη γνώση του διεθνούς εμπορίου και των θαλάσσιων μεταφορών, οι δικηγόροι του γραφείου μας που ειδικεύονται στο ναυτικό δίκαιο παρέχουν νομικές συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που άπτονται των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και των ναυτικών διαφορών.

Στις προσφερόμενες εκ μέρους της ομάδας μας νομικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται, ενδεικτικά, η παροχή συμβουλών σε σχέση με διαφορές από ναυλοσύμφωνα, τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και τις απορρέουσες από αυτή αξιώσεις των εμπλεκόμενων μερών επί του φορτίου, τη ναυτασφάλιση, διαφορές από συμβάσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και τυχόν συναφείς αξιώσεις αποζήμιωσης λόγω πρόκλησης σωματικών βλαβών, καθώς επίσης και την εκπροσώπηση πελατών ενώπιον του Ναυτοδικείου.

Η δικαστηριακή μας εμπειρία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θέματα διαιτησίας, δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου, εκτέλεσης αλλοδαπών και διαιτητικών αποφάσεων και λοιπών μέτρων εξασφάλισης των συμφερόντων των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων της συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου και της έκδοσης διεθνών διαταγμάτων προστασίας περιουσίας.

Επιπλέον, η εταιρεία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της ναυτιλιακής χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται η διαπραγμάτευση και η παροχή συμβουλών επί των πάσης φύσεως συναλλαγών, ως επίσης και την εγγραφή και διαγραφή υποθηκών πλοίων στα τηρούμενα νηολόγια.

Τέλος, παρέχουμε νομικές συμβουλές και συνδρομή με αντικείμενο την εγγραφή πλοίων στα νηολόγια, την ίδρυση και σύσταση ναυτιλιακών εταιρειών, την αντιμετώπιση τυχόν φορολογικών ζητημάτων, τις συμβάσεις αγοραπωλησίας πλοίων.

Οι υπηρεσίες μας
 • Φορτωτικές και συμβάσεις μεταφοράς
 • Ναυλοσύμφωνα
 • Αξιώσεις για απώλεια ή ζημιά φορτίου
 • Συγκρούσεις πλοίων
 • Εργασιακά θέματα και αξιώσεις για ατυχήματα και σωματικές βλάβες
 • Γενική αβαρία
 • Διεθνής πώληση αγαθών
 • Ναυτασφάλιση
 • Πειρατεία και ασφάλεια πλοίων
 • Ρύπανση από πλοίο
 • Εγγραφή ή διαγραφή πλοίου
 • Ναυαγιαίρεση και ανέλκυση ναυαγίων
 • Απόκτηση και διάθεση πλοίων
 • Σύλληψη πλοίου
 • Συμβάσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων
 • Χρηματοδότηση πλοίων

Βασικές επαφές

Σχετικά βραβεία

 • Το τμήμα του Ναυτικού Δικαίου της Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια ΔΕΠΕ συνιστάται από το νομικό οδηγό Legal500 2016, ο οποίος αναφέρει ότι η εταιρεία «παρέχει υπηρεσίες σε πλοιοκτήτες, διαχειριστές πλοίων, τράπεζες και ασφαλιστές. Στις πρόσφατες εργασίες συγκαταλέγονται χρηματοδοτήσεις πλοίων και εγγυήσεις.»

  Legal 500 Οδηγός 2016

 • Η ομάδα της Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια ΔΕΠΕ ενεργεί για ιδιοκτήτες πλοίων, διαχειριστές πλοίων και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι αναμεμειγμένα στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η Τώνια Αντωνίου ηγείται της ομάδας, η οποία είναι εξειδικευμένη στην παροχή νομικών γνωματεύσεων σε σειρά συναλλαγών χρηματοδότησης πλοίων, εγγυήσεων και άλλων εγγράφων ασφαλείας. Επίσης η εταιρεία χειρίζεται συχνά την εγγραφή σκαφών κάτω από την Κυπριακή σημαία και την ναύλωση, πώληση και αγορά πλοίων.

  2017 Legal 500 Οδηγός