Επενδυτικές Εταιρείες

Η εταιρεία Μιχαλάκης Κυπριανού και Σια ΔΕΠΕ είναι μία από τις ελάχιστες δικηγορικές εταιρείες, η οποία δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σχετικών με το δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς. Διαθέτοντας μια έμπειρη ομάδα δικηγόρων που ασχολούνται με ζητήματα αδειοδότησης, συμμόρφωσης και κανονισμών λειτουργίας, καθώς και με λοιπά νομικά ζητήματα των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και των Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ), η εταιρεία μας συμβουλεύει τόσο ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προχωρήσουν στη σύσταση νομικών προσώπων αυτής της μορφής όσο και υφιστάμενες εταιρείες, παρέχοντας τους συμβουλές επί θεμάτων συμμόρφωσης και κανονισμών λειτουργίας. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει επίσης και τον χειρισμό νομικών θεμάτων από τον χρόνο υποβολής της αίτησης για αδειοδότηση μέχρι την οριστική διακοπή των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Οι έμπειροι δικηγόροι της εταιρείας μας παρέχουν πλήρη νομική υποστήριξη, παρέχοντας πλήρως εξειδικευμένες συμβουλές και δίδοντας αποτελεσματικές λύσεις και απαντήσεις ακόμα και στα πλέον σύνθετα ζητήματα, με έμφαση στην κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών μας.

Οι πελάτες της εταιρείας μας που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο είναι διακεκριμένοι επιχειρηματίες με πλούσιο ιστορικό στον χώρο της παροχής επενδυτικών και λοιπών συναφών οικονομικών υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες μας
 • Βοήθεια κατά την διαδικασία έγκρισης των ΚΕΠΕΥ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΑΣΕ
 • Κόμβο για διεθνείς συμβουλή
 • Νομικές υπηρεσίες σχετικά με όλα τα θέματα για ΚΕΠΕΥ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΑΣΕ
 • Παροχή υπηρεσιών για συμμόρφωση
 • Συμβουλές για του Κανονισμούς
 • Ρύθμιση των ΚΕΠΕΥ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΑΣΕ
 • Εξαγορά Κυπριακών Επιχειρήσεων παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Η πείρα μας

 • Η Εταιρεία ενημερώνεται συνεχώς σε σχέση με τις Κεφαλαιαγορές, το νόμο συμμόρφωσης και εταιρικό νόμο και διακυβέρνηση. Η Εταιρεία συμβουλεύει τόσο σε ρυθμιστικά όσο και σε εταιρικά θέματα, αριθμό Κυπριακών Επιχειρήσεων παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οι οποίες έχουν μια Διεθνείς Τεχνολογική Βάση. Αυτές οι Εταιρείες περιλαμβάνουν την SAXO BANK, XTRADE, SPOTOPTION, LEVERATE FINANCIAL SERVICES, IRONFX και RELIANTCO. Οι λεπτομέρειες του πελατολογίου μας είναι εμπιστευτικές.

 • Έχουμε επίσης λάβει εντολή από ένα ταμείο ΟΣΕΚΑ που εδρεύει στο Η.Β για να βοηθήσουμε στην καταγραφεί της εμπορίας των μονάδων του στην Κύπρο μέσω της προσφερόμενης και προσβάσιμης υπηρεσίας διαβατηρίου. Επίσης έχουμε βοηθήσει στην διαγραφή της καταχώρησης μόλις ολοκληρωθεί η πτυχή της εμπορίας.

 • Η Εταιρεία έχει συμμετάσχει στην ρύθμιση, σύσταση, έγκριση, αδειοδότηση και στους κανονισμούς λειτουργίας ενός αριθμού Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η Εταιρεία έχει προσφέρει νομική συμβουλή σε σχέση με θέματα εργοδότησης, εταιρικά, ρύθμισης, και συμμόρφωσης, μετανάστευσης και θέματα που σχετίζονται με τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 • Η Εταιρεία ενεργεί ως εκκαθαριστής σε μια από τις πιο μεγάλες Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.