Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός

Η δικηγορική εταιρεία Μιχαλάκης Κυπριανού και Σια ΔΕΠΕ διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα διεθνούς Φορολογικού Σχεδιασμού που παρέχει συμβουλές επί φορολοφικών ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία κυπριακών και υπεράκτιων (offshore) εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών φορολογικών πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την εγχώρια νομοθεσία και από τις συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας, καθώς και επί θεμάτων που σχετίζονται με ιδιωτικές επενδύσεις, τη διάρθρωση των συναλλαγών μιας επιχείρησης, την εφαρμογή της επιλεγμένης φορολογικής δομής αλλά και την αναθεώρηση υφιστάμενων φορολογικών δομών, με στόχο την ελαχιστοποίηση της φορολογίας και τη μεγιστοποίηση των λειτουργικών οφελών.

Καλύπτουμε όλες τις πτυχές του εταιρικού και επιχειρησιακού δικαίου και συμβουλεύουμε πελάτες ανά τον κόσμο τόσο επί των εγχώριων όσο και επί των πλέον σύνθετων διασυνοριακών συναλλαγών τους, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή επενδυτική πολιτική. Το βάθος της εμπειρίας και των γνώσεων της ομάδας μας επιτρέπει να χειριζόμαστε γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά πολύπλοκες εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές που εκτείνονται σε περισσότερες από μία δικαιοδοσίες.

Οι πελάτες της εταιρείας μας προέρχονται από διάφορους τομείς δραστηριότητας, όπως τον τομέα της ενέργειας, των ακινήτων, της τεχνολογίας, των κατασκευών, της ναυτιλίας, της υγείας, της φαρμακοβιομηχανίας, της μεταλλευτικής, της παροχής οικονομικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Οι υπηρεσίες μας
 • Εκποίηση
 • Ηλεκτρονικό Χρήμα και Ηλεκτρονική Επιχείρηση
 • Επέκταση
 • Αρχική Δημόσια Προσφορά και δημόσια Χρηματοδότηση
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
 • Ενοποίηση μετά την εξαγορά και αναδιάρθρωση
 • Ιδιωτική Χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση
 • Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων

Η πείρα μας

 • Η Εταιρεία μας πρωταρχικά συμβουλεύει για αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις οι οποίες οδηγούν σε συγχωνεύσεις και/ή άλλες δομές για σκοπούς βελτιστοποίησης. Επίσης συμβουλεύουμε για εθελοντικές και ακούσιες εκκαθαρίσεις και τις φορολογικές τους επιπτώσεις, αν και παρατηρούμε ελαφρά αύξηση στις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές τα φορολογικά θέματα προκύπτουν μετά την συγχώνευση.

 • Λαμβάνουμε οδηγίες για να διαπραγματευτούμε και σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόμαστε στο δικαστήριο για λογαριασμό των πελατών μας λόγω προβλημάτων μεταξύ του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και του Τμήματος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Κυπριακών Εταιρειών.

 • Επίσης, εκπροσωπούμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό από Κυπριακές Επενδυτικές Εταιρείες οι οποίες δομήθηκαν μέσω Κύπρου σε επίπεδο μητρικών εταιρειών και υπάρχει μια σημαντική ανάκαμψη στην Αρχική Δημόσια Προσφόρα.

 • Μας έχει ζητηθεί να παρέχουμε νομικές και φορολογικές συμβουλές σχετικά με UHNWI για την αναδιάρθρωση των οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων μέσω αίτησης για Κυπριακό Καταπίστευμα και Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Έχουμε βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις από Κυπριακής φορολογικής άποψης και σε σχέση με άλλους συμβούλους από όλο τον κόσμο για να διασφαλίσουμε την συμμόρφωση σχετικά με ατομικούς σκοπούς.

 • Λαμβάνουμε αιτήματα για να ενεργήσουμε ως Διαχειριστές σε Κυπριακά Διεθνή Καταπιστέυματα και παρέχουμε νομική συμβουλή για σκοπούς δόμησης.

Σχετικά βραβεία

 • Η Εταιρεία μας έχει βραβευτεί με το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών του 2014 για τις υπηρεσίες που παρείχε. Το βραβείο απονεμήθηκε στη Μιχαλάκης Κυπριανού και Σια ΔΕΠΕ για τις εξαιρετικές διεθνείς υπηρεσίες μέσα σε ένα πολύ άκαμπτο ανταγωνισμό. Το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών είναι μια τελετή η οποία οργανώνεται από το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, και είναι ένα γεγονός που οργανώνεται μια φορά το χρόνο εδώ και χρόνια. Το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών απονεμήθηκε από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη σε μια ξεχωριστή τελετή στις 26 Φεβρουαρίου του 2016 στο Προεδρικό Μέγαρο.

  Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2014

 • Το Φορολογικό Τμήμα της Μιχαλάκης Κυπριανού και Σια ΔΕΠΕ βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Οδηγό 2016 καθώς οι πελάτες της Εταιρείας δήλωσαν ότι: « Οι δικηγόροι είναι πολύ υπεύθυνοι και είμαστε πολύ χαρούμενοι να είμαστε μαζί τους».

  Ευρωπαϊκός Οδηγός 2016

 • Το Φορολογικό Τμήμα της Εταιρείας βρίσκεται επίσης στο Νομικό Οδηγό Legal 500 του 2016.

  2016 Νομικός οδηγός Legal 500

 • "Το δυνατό σημείο της εταιρείας είναι η ικανότητα να βρίσκουν λύση σε κάθε μοναδική περίπτωση."

  Chambers Europe Οδηγός 2017

 • Η Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια ΔΕΠΕ παρέχει συμβουλές σε σχέση με μεγάλα έργα αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης και στις φορολογικές πτυχές των εκκαθαρίσεων. Το τμήμα ηγείται ο Λάμπρος Σωτηρίου, ο οποίος είναι επίσης πολύ καλά καταρτισμένος στο χειρισμό αμφισβητούμενων φορολογικών υποθέσεων.

  2017 Legal 500 Οδηγός