Πληροφορική και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η δικηγορική εταιρεία Μιχαλάκης Κυπριανού και Σια ΔΕΠΕ διαθέτει σημαντική εμπειρία στο πεδίο της παροχής νομικής υποστήριξης και συμβουλών σε πελάτες αναφορικά με κάθε ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τον τομέα της τεχνολογίας και της επικοινωνίας, δεδομένου ότι  στις μέρες μας ανακύπτουν πολύπλοκα νομικά ζητήματα, ενόψει της ταχύτητας με την οποία αναπτύσσεται το διαδίκτυο, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες και οι ασύρματες μορφές τηλεπικοινωνίας γενικότερα.

Η ομάδα μας απαρτίζεται από πεπειραμένους δικηγόρους που είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές σε φυσικά και νομικά πρόσωπα πάνω στον τομέα της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου και ενδεικτικά επί αδειών λογισμικού, διαφορών ηλεκτρονικού εμπορίου, θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας στο διαδίκτου και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με το διαδίκτυο.

Προσφέρουμε ακόμη νομική υποστήριξη και συμβουλές σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη, πώληση, απόκτηση και αδειοδότηση προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται με τον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου εν γένει. Με την εμπειρία μας έχουμε τη δυνατότητα να συνδράμουμε τους πελάτες μας σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ηλεκτρονικές υπογραφές, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την αδειοδότηση και εποπτεία ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

Οι υπηρεσίες μας
  • Παροχή συμβουλών επί όλων των πτυχών του ηλεκτρονικού εμπορίου και της σύναψης συμβάσεων μέσω διαδικτύου
  • Παροχή συμβουλών για την προστασία δεδομένων, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια
  • Παροχή συμβουλών για ηλεκτρονικές υπογραφές
  • Παροχή συμβουλών αναφορικά με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετιζόμενα με το ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Θέματα συμμόρφωσης
  • Εγγραφή ονόματος τομέα
  • Προστασία ονόματος τομέα
  • Δικαστική Επίλυση διαφορών του ηλεκτρονικού εμπορίου
  • Αδειοδότηση και εποπτεία ρυθμιζόμενων Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος
  • Παροχή συμβουλών επί ηλεκτρονικών συναλλαγών