Μεταναστευτικό Δίκαιο

Η δικηγορική εταιρεία Michael Kyprianou & Co LLC ασχολείται και εξειδικεύεται σε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν το μεταναστευτικό δίκαιο στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας διαθέτει ομάδα έμπειρων και κατάλληλα καταρτισμένων δικηγόρων που είναι σε θέση να παρέχουν υψηλού επιπέδου νομικές συμβουλές και υπηρεσίες τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της επίλυσης οποιουδήποτε θέματος άπτεται του μεταναστευτικού δικαίου.

Η ομάδα μας εκπροσωπεί πελάτες από όλον τον κόσμο που αναζητούν την εξασφάλιση άδειας διαμονής είτε στην Κύπρο είτε και στην Ελλάδα ή την απόκτηση κυπριακής ή ελληνικής ιθαγένειας, πάντα με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, όπως αλλοδαπούς επενδυτές, πολυεθνικές εταιρείες και υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με βάση την εμπειρία που διαθέτουμε, είμαστε σε θέση να προτείνουμε στους πελάτες μας όλες τις δυνατές  λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους που καθιστούν αναγκαία την μόνιμη εγκατάστασή τους στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Οι υπηρεσίες μας
 • Απόκτηση Κυπριακού διαβατηρίου
 • Απόκτηση Κυπριακής ιθαγένειας
 • Ενστάσεις
 • Ιθαγένεια
 • Άδεια συμβίων
 • Υπηρεσίες σχετικά με Πρεσβίες
 • Άδειες οικογενειών
 • Άδειες διαμονής επί μακρών
 • Μόνιμη διαμονή
 • Εγγραφή
 • Εκπροσώπηση σε ακροάσεις
 • Εκπροσώπηση γονέων Κυπρίων παιδιών
 • Άδειες συζύγων
 • Προσωρινή διαμονή
 • Άδεια ανύπαντρου συντρόφου
 • Άδεια εργασίας/εργοδότησης

Σχετικά βραβεία

 • Το Κυπριακό Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού απένειμε στην Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια Δ.Ε.Π.Ε. το 2014 το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών για τις υπηρεσίες τους στις διεθνής αγορές. Το Βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρεία για τις εξαίρετες διεθνής υπηρεσίες της την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016, στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

  Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2014

 • Η Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια Δ.Ε.Π.Ε. έλαβε το Διεθνές Βραβείο 2016 από τον Νομικό Οδηγό Corporate Livewire για το Μεταναστευτικό Δίκαιο.

  Διεθνές Βραβείο 2016