Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Δίκαιο Ανταγωνισμού

Η δικηγορική εταιρεία Μιχαλάκης Κυπριανού και Σια ΔΕΠΕ έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Δικαίου Ανταγωνισμού, διαθέτοντας μια έμπειρη ομάδα δικηγόρων και νομικών συμβούλων που παρέχουν στους πελάτες εξειδικευμένες συμβουλές σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία και διαδικασίες τόσο στην Κύπρο όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η εταιρεία μας συμβουλεύει και στηρίζει τόσο εγχώριους όσο και ξένους πελάτες σε όλους τους τομείς του Κυπριακού και Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανταγωνισμού.

Οι έμπειροι δικηγόροι της εταιρείας προσφέρουν πλήρη νομική υποστήριξη σε πελάτες σε σχέση με όλο το φάσμα του Κυπριακού και Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, παραβιάσεων του ανταγωνισμού, συγχωνεύσεων και συγκεντρώσεων, αντιανταγωνιστικών πρακτικών και λοιπών ζητημάτων σχετικών με τον περιορισμό του ανταγωνισμού και τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι υπηρεσίες μας
 • Παροχή συμβουλών σε όλες τις πτυχές της αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, όπως είναι οι περιοριστικές συμφωνίες, οι έρευνες για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
 • Παροχή συμβουλών στους πελάτες μας για ζητήματα που αφορούν ευρωπαϊκές και κρατικές δημόσιες συμβάσεις
 • Παροχή συμβουλών στους πελάτες μας για τις εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου
 • Παροχή συμβουλών αναφορικά με ζητήματα εσωτερικής αγοράς
 • Παροχή συμβουλών και στήριξης αναφορικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων και καταγγελιών
 • Δικαστική Επίλυση Διαφορών
 • Προετοιμασία και παρακολούθηση παραπόνων ενώπιον των αρχών της Ε.Ε. και των εθνικών αρχών για πιθανές παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Δικαίου Ανταγωνισμού και εκπροσώπηση

Η πείρα μας

 • Η εταιρεία μας έχει ενεργήσει ως νομικός σύμβουλος της εταιρείας Deloitte Limited σε σχέση με προσφορά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα "Mediterranean Sea Basin Programme 2007-2013". Το πρόγραμμα είχε ως κύριο σκοπό την προώθηση της διαδικασίας μιας βιώσιμης και αρμονικής συνεργασίας σε επίπεδο της λεκάνης της Μεσογείου.

 • Η εταιρεία έχει ενεργήσει εκ μέρους της εταιρείας Alvarez & Marsal Europe LLP κατά την διάρκεια έρευνας που διεξάγετο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στον κυπριακό τραπεζικό τομέα.

 • Το 2014, ο Διευθύνων Συνέταιρος της εταιρείας μας, Μενέλαος Κυπριανού, διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλος της ομάδας που συμβουλεύει τον Πρόεδρο και τον επικεφαλή διαπραγματευτή σε σχέση με τις συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα με την τουρκοκυπριακή κοινότητα με σκοπό την επανένωση της Κύπρου. Συγκεκριμένα, ο Μενέλαος είχε διοριστεί στην ομάδα που συμβουλεύει σε θέματα Δικαίου της Ε.Ε.

Σχετικά βραβεία

 • Το τμήμα Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ανταγωνισμού της Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια ΔΕΠΕ συνιστάται από το νομικό οδηγό Legal500 2017, όπου ο Διευθύνων Συνέταιρος μας, Μενέλαος Κυπριανού, αναφέρεται ότι είναι «διαπρεπής».

  2017 Legal 500 Οδηγός

 • Η Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια ΔΕΠΕ ενήργησε πρόσφατα για την Alvarez & Marsal Europe LLP σε σχέση με τη διεξαγωγή έρευνας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα. Για τον Μενέλαο Κυπριανού υπάρχει μεγάλη εκτίμηση σε σχέση με ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων.

  2017 Legal 500 Οδηγός