Τραπεζικός και Χρηματοοικονομικός Τομέας

Η δικηγορική εταιρεία Μιχαλάκης Κυπριανού και Σια ΔΕΠΕ διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία στον τομέα του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, έχοντας στις τάξεις της μια ομάδα πεπειραμένων και κατάλληλα καταρτισμένων δικηγόρων που ειδικεύεται σε εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές χρηματοδότησης.

Συμβουλεύουμε δανειστές, δανειολήπτες και επενδυτές επί ποικιλίας θεμάτων που σχετίζονται με εγχώριες και διασυνοριακές εξαγορές, χρηματοδότηση έργων, μοχλευμένη χρηματοδότηση, περιλαμβανομένων προνομιούχων απαιτήσεων και απαιτήσεων μειωμένης εξασφάλισης, καθώς επίσης και με χρηματοδοτήσεις γέφυρα. Οι δικηγόροι της εταιρείας μας παρέχουν νομική υποστήριξη και συμβουλές στη διάρθρωση και καταγραφή των πτυχών κάθε έργου και παρέχουν λύσεις σε σύνθετες συναλλαγές χρηματοδότησης. Στο γνωστικό πεδίο της ομάδας μας περιλαμβάνονται ακόμη περίπλοκες χρηματοδοτήσεις βασισμένες σε περιουσιακά στοιχεία, αναδιαρθρώσεις και αναχρηματοδοτήσεις όπου εμπλέκονται περισσότερες από μία δικαιοδοσίες. Βασικό μέλημά μας είναι να προσφέρουμε  τις πιο  επωφελείς λύσεις στους πελάτες μας και να παρουσιάσουμε πραγματικά αποτελέσματα.

Οι πελάτες μάλιστα προέρχονται από διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, όπως τον κλάδο των ακινήτων, της παροχής οικονομικών υπηρεσιών, της ενέργειας, της ασφάλισης, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας, της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας, της μεταλλευτικής, των κατασκευών, ενώ στον κατάλογο των πελατών μας συγκαταλέγονται πιστωτικά ιδρύματα, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και κυβερνήσεις.

Οι υπηρεσίες μας
 • Συμβουλές για εταιρική αναδιάρθρωση, φορολογία, τέλη χαρτοσήμανσης και εισαγωγή εγγράφων
 • Χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων
 • Αεροπορική και ναυτιλιακή χρηματοδότηση
 • Εταιρικός δανεισμός
 • Δημιουργία, σύσταση και καταχώρηση χρεογράφων
 • Συμφωνίες χρηματοδότησης
 • Χρηματοδότηση με μόχλευση
 • Εξωδικαστική εκτέλεση χρεογράφων
 • Χρηματοδότηση έργων
 • Χρηματοδότηση ακινήτων
 • Αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση
 • Τιτλοποίηση

Η πείρα μας

 • Το Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τμήμα της Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια ΔΕΠΕ έχει συμβουλεύσει την Sberbank της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της κοινοπραξίας μεταξύ της Sberbank Invest και της O1 Properties, για το ποσό των $800 εκατομμύριων δολαρίων. Η O1 Properties είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες ιδιοκτητών ακινήτων και διευθυντών στη Ρωσία, που συσχετίζεται με το συγκρότημα White Square της Μόσχας.

 • Η εταιρεία μας ενήργησε ως νομικός σύμβουλος για την Κύπρο, για την Silk Road Fund, ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο της Κινέζικης κυβέρνησης, για τη χρηματοδότηση 15-χρονού δανείου για το ποσό των €1.09 δισεκατομμυρίων ευρώ, για το νέο έργο Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρωσίας που ανήκει στην Novatek. Η Novatek είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός φυσικού αερίου της Ρωσίας.

 • Μας ζητήθηκε από μια δικηγορική εταιρεία στην Νέα Υόρκη να αντιπροσωπεύσουμε το δανειολήπτη σε μια συναλλαγή ύψους $500 εκατομμυρίων δολαρίων, για την εξαγορά, τη συνένωση επιχειρήσεων και την αναχρηματοδότηση ενός γκρουπ φαρμακευτικών εταιρειών στις Η.Π.Α.

 • Η Μιχαλάκης Κυπριανού & ΣΙΑ ΔΕΠΕ συμμετείχε στη χρηματοδότηση του ομίλου Mark Hotels Group, ενός επενδυτικού ομίλου με χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων σε όλη την Ευρώπη, ύψους €75 εκατομμυρίων. Η εταιρεία ενήργησε ως ο τοπικός νομικός σύμβουλος του υποκαταστήματος στο Λονδίνο, της Bank Hapoalim, μιας κορυφαίας Ισραηλινής τράπεζας. Ο σκοπός της χρηματοδότησης ήταν η παροχή κεφαλαίου κίνησης και η εκ νέου χρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους του ομίλου, με εξασφαλίσεις έξι ξενοδοχεία στη Γερμανία.

 • Έχουμε ενεργήσει σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις ως ο νομικός σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και μας ζητήθηκε να παρέχουμε νομική υποστήριξη και συμβουλές σε σχέση με συμβάσεις ενεχυρίασης και εγγυήσεις που διέπονταν από το Κυπριακό και Ελληνικό δίκαιο, οι οποίες συνάφθηκαν από Κυπριακές εταιρείας. Οι συμβάσεις αυτές υπογράφτηκαν σε σχέση με δανειακές διευκολύνσεις που κυμαίνονταν από €2.500.000 €19.500.000, σε κάθε περίπτωση.

Σχετικά βραβεία

 • Η Μιχαλάκης Κυπριανού & ΣΙΑ ΔΕΠΕ κατατάσσεται στην πρώτη βαθμίδα εταιρειών στον οδηγό του 2016 του Chambers Europe, ο οποίος αναφέρθηκε στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τμήμα ως «αποτελεσματικό, επαγγελματικό και ακριβή» επιβεβαιώνοντας επίσης το πολύ ψηλό επίπεδο απόδοσης των δικηγόρων της εταιρείας. Η κα. Τώνια Αντωνίου, η επικεφαλής της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής ομάδας, αναγνωρίστηκε ως «Leader in the Field» στον οδηγό Chambers and Partners.

  Chambers Europe Οδηγός 2016

 • Το Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τμήμα της εταιρείας κατατάχθηκε επίσης στην πρώτη βαθμίδα εταιρειών του οδηγού του 2015 του Legal 500, αναφέροντας ότι οι πελάτες της εταιρείας δήλωσαν ότι η Μιχαλάκης Κυπριανού & ΣΙΑ ΔΕΠΕ παρέχει συμβουλές που είναι «πρακτικές και ψηλού επιπέδου».

  Legal 500 Οδηγός 2015

 • "Το δυνατό σημείο της εταιρείας είναι η πρόθεση τους να εξυπηρετήσουν τον πελάτη και να του παρέχουν υποστήριξη σε καθημερινές και ξεχωριστές περιπτώσεις….Οι δικηγόροι πάντα προσπαθούν να βρουν λύσεις και δίνουν προτεραιότητα στα σημαντικά και επείγοντα θέματα. Η εταιρεία επίσης μπορεί να βοηθήσεις σε πιεστικές περιπτώσεις ακόμη και αν αυτό δεν εμπίπτει μέσα στο πλαίσιο εργασίας τους".

  Chambers Europe Οδηγός 2017

 • Τα μέλη της Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια ΔΕΠΕ δίδουν «καλοζυγισμένες συμβουλές» και έχουν μεγάλη πείρα σε σχέση με εγχώρια και διασυνοριακά δάνεια και σε συναλλαγές εγγύησης. Συχνά δε τους παραπέμπονται υποθέσεις από διεθνή δικηγορικά γραφεία. Ο Λάμπρος Σωτηρίου και η Τώνια Αντωνίου είναι “πολύ εμπεριστατωμένοι και με επιχειρηματικό τρόπο σκέψης” και “με πολλές γνώσεις”. Επίσης, η Λωρένα Χαραλάμπους είναι δικηγόρος για την οποία υπάρχει μεγάλος σεβασμός.

  2017 Legal 500 Οδηγός