Η ομάδα του Ντουμπάι είναι αδειοδοτημένη από τις τοπικές αρχές Dubai Mutli Commodities Center για να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης. Έχουμε τη δυνατότητα και την εμπειρία να προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες σύστασης εταιρείας και υπηρεσίες διαχείρισης και να παρέχουμε νομικές συμβουλές πάνω σε διαθέσιμες λύσεις, ώστε να ευθυγραμμισουμε τους οικονομικούς στόχους με τον προγραμματισμό της φορολογικής απόδοσης.

Οι υπηρεσίες μας