Η νομική ομάδα της Θεσσαλονίκης παρέχει νομικές συμβουλές στους πελάτες σε περίπλοκα νομικά θέματα της χώρας. Παρέχουμε πρώτης τάξεως εγχώρια και διασυνοριακή συμβολή σε θέματα Δικαστηριακής Επίλυσης Διαφορών, Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού τομέα, Εταιρικού και Εμπορικού δικαίου, Ναυτοδικείου, Μετανάστευσης, Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Φορολογίας.