Με εμπειρία πέραν των 25 χρόνων στην Κυπριακή αγορά, εργαζόμαστε στενά με τα γραφεία μας που βρίσκονται στην Ελλάδα, τη Μάλτα, την Ουκρανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να παρέχουμε τους πελάτες μας νομικές συμβουλές σε θέματα εγχώρια και διασυνοριακά, σε σχέση με τη Δικαστηριακή Επίλυση Διαφορών, τον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τομέα, τις Κεφαλαιαγορές, το Εταιρικό και Εμπορικό δίκαιο, το Ναυτοδίκαιο, το Μεταναστευτικό δίκαιο, τη Πνευματική Ιδιοκτησία, την Ακίνητη Ιδιοκτησία, τη Φορολογία – όλοι τομείς ειδικεύσεις προτείνονται σταθερά από τους νομικούς καταλόγους αξιολόγησης Chambers και Legal 500 . Το γραφείο μας στη Λευκωσία παρέχει ένα πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών και συμβουλών.